دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۲

دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۲
مرداد ۸, ۱۳۹۶

بخش دوم سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)
نمایش: چوب به دست‌های ورزیل – بخش دوم و آخر.

ثبت نام در خبرنامه