دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۱

دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۱
مرداد ۱, ۱۳۹۶

بخش اول سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد).
نمایش: چوب به دست‌های ورزیل – بخش اول.

ثبت نام در خبرنامه