دکتر ذاکر
آبان ۱۵, ۱۳۹۹

دکتر ذاکر – جامعه‌شناس – به خوبی به جامعه‌شناسی فضای مجازی می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه