دو داستان
مهر ۲۶, ۱۳۹۷

نورا در داستان اول پیش‌ داوری آدم‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد و اشکان در داستان دوم تحولات درونی شخصیت اصلی داستانش را توصیف می‌‌کند.

ثبت نام در خبرنامه