دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب

Program Picture
دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸

مردم سراسر جهان در حال آماده شدن برای دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب هستند و برگزاری نمایشگاه جدیدی در کشور آلمان نیز یکی از این نمونه‌هاست که در آن، سه قطعه از آرشیو جامعه بهائی آلمان، به نمایش در آمد که مرتبط با زندگی حضرت باب است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه