پیام بیت العدل اعظم، دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله – بخش ۳

Program Picture
پیام بیت العدل اعظم، دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله – بخش ۳
مهر ۳۰, ۱۳۹۶

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان جهان، به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله: “در هر سرزمینی، نفوسی که مجذوب پیام حضرت بهاءالله شده‌اند و به بینش آن حضرت متعهّد می‌باشند، به نحوی سیستماتیک می‌آموزند که چگونه تعالیم مبارکش را به مرحلۀ عمل درآورند.”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه