دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در استرالیا

دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در استرالیا
آبان ۱۷, ۱۳۹۸

اعضای پارلمان با اشاره به مشارکت‌ جوامع بهائی در حیات اجتماع‌شان، دویستمین سالگرد تولد حضرت باب را گرامی داشته و جامعه بهائی را عضو ارزشمندی از اجتماع استرالیا دانستند.

ثبت نام در خبرنامه