دویدن از تو، نرسیدن از تو

دویدن از تو، نرسیدن از تو
دی ۴, ۱۳۹۹

اسکناسی که این‌همه براش می‌دویم هم دیگه به زبون اومد.

ثبت نام در خبرنامه