دوست خوب من
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱

زندگی اجتماعی جزو طبیعت و فطرت انسان بوده و در این دنیا گریزی از معاشرت با دیگران نداره، که یکی از مصادیق معاشرت دوستی با دیگرانه.

ثبت نام در خبرنامه