دوستی دختر و پسر – بخش ۲

Program Picture
دوستی دختر و پسر – بخش ۲
دی ۱۲, ۱۳۹۴

بررسی بخش هجدهم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. در بخش عفت و عصمت، روش دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج با حفظ پاکدامنی مطرح می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه