دوستی دختر و پسر – بخش ۱

دوستی دختر و پسر – بخش ۱
دی ۵, ۱۳۹۴

بررسی بخش دیگری از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. در بخش عفت و عصمت، روش دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج با حفظ پاکدامنی مطرح می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه