دوران کرونا و آنچه از طبیعت می توان آموخت

خبرنگار
دوران کرونا و آنچه از طبیعت می توان آموخت
شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، مشاور خانواده – چگونه می توان با همه محدودیت های دوران کرونا، همچنان با طبیعت در ارتباط بود و از آن درس های زندگی آموخت

ثبت نام در خبرنامه