داستان سمانه

Program Picture

دوران شکوفایی

داستان سمانه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سمانه از همکلاسی‌های من و مریم بود، دختر بدی نبود، اما زیاد اهل درس خوندن هم نبود، هر چند همیشه به قول معروف گلیم خودش رو از آب بیرون می‌کشید. نمی‌دونم پدرش چی کاره بود، اما وضع مالی‌شون خیلی خوب بود …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه