بد ترین نوع خیانت در امانت

دوران شکوفایی
بد ترین نوع خیانت در امانت
خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

ندا : خوب الآن اعتماد جامعه نسبت به چی از بین رفته؟ چی رو مسخره می کنن؟ رکسانا : دین. ندا : حالا چه کسانی این اعتماد رو از بین بردن و در این امانت الهی که به بشر سپرده شده خیانت کردن؟

ثبت نام در خبرنامه