عامل اصلی پیشرفت انسان

Program Picture

دوران شکوفایی

عامل اصلی پیشرفت انسان
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

نگار: همیشه یه احساس دوگانه‌ای نسبت به دین داشتم. می‌دونستم که خوبه، اما خیلی چیزاش رو هم دوست نداشتم و نمی‌تونستم قبول کنم، یعنی واقعا قابل قبول نبود، با عقلم جور در نمیومد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه