داستان مریم

Program Picture

دوران شکوفایی

داستان مریم
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

راوی: داشتم درباره گروه نوجوانان می‌گفتم. بعد از جلسه دعا، ندا یه جزوه کوچیک از تو کیفش در آورد و شروع کرد به معرفی طرح تواندهی نوجوانان که چی هست و چه هدف‌هایی داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه