پایه‌های عدالت

Program Picture

دوران شکوفایی

پایه‌های عدالت
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

رادان: عامل تربیت دنیا عدله چون دو تا پایه و اساس داره: مجازات و مکافات … مکافات همون پاداشه؟
ندا: آره، درسته.
رادان: و این دو تا پایه و اساس مثل دو تا چشمه هستند برای زندگی اهل دنیا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه