Program Picture

دوران شکوفایی

تفکر
۰۳ دی ۱۳۹۷

ندا: به نظر من پدر و مادرا حتما باید به طور کامل در جریان این که گروه تواندهی نوجوانان چیه و چه اهدافی داره، باشن.
رادان: از اسمش که معلومه: تواندهی به نوجوانان. یعنی نوجوانان رو توانا میکنه.
سمانه: راستی ها! همین نگارو نگاه کن! پارسال حاضر نبود بیاد سر صف از روی یه چیزی بخونه، حالا گروه نوجوانان تشکیل میده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه