پرواز به جهان راز

Program Picture

دوران شکوفایی

پرواز به جهان راز
۰۹ مهر ۱۳۹۷

رکسانا: این که خوندی به جهان اسرار پرواز کردن، یعنی کجا؟
ندا: جهان راز، البته فرقی هم نمیکنه، راز و اسرار یکیه. یعنی اون جهانی که فعلا از دیده ما پنهانه و راهی برای درک و شناختش نداریم. فقط می‌دونیم یه عالم روحانیه و از این عالم ما خیلی بهتره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه