فکر جنگ را با فکر قوی‌تر صلح جایگزین کنید

Program Picture

دوران شکوفایی

فکر جنگ را با فکر قوی‌تر صلح جایگزین کنید
۱۹ شهریور ۱۳۹۷

مریم: اون حرف ندا برای من خیلی جالب بود که برای هر حس بدی یه حس بهتری، یه حس قوی‌تری هست که میشه این رو با اون عوض کرد. من خیلی درباره‌اش فکر کردم. گفت میشه حس نفرت رو با حس قوی‌تر عشق عوض کرد. خیلی جالب بود …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه