باز شدن مدرسه‌ها

Program Picture

دوران شکوفایی

باز شدن مدرسه‌ها
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

نگار: وقتی مدرسه‌ها دوباره شروع شد یکی از بچه‌ها از من پرسید مسافرت بودی؟ وقتی گفتم «نه، چطور مگه؟»، گفت «نمی‌دونم، اما یه جورایی عوض شدی!» خودم هم احساس می‌کردم! دیگه اون دختر خجالتی که تا می‌خواست یه حرف مهمی بزنه به تته پته میفتاد نبودم.
چیزهایی یاد گرفته بودم که فکر می‌کردم خیلی مهم‌تر از اونایی هستن که معمولا تو مدرسه به ما یاد میدن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه