آدامس جادویی یا جادوی آدامس

Program Picture

دوران شکوفایی

آدامس جادویی یا جادوی آدامس
۱۴ خرداد ۱۳۹۷

نگار: فیلم هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده‌ای بود اما هنوز ده دقیقه نگذشته شروع کرد به پخش آگهی. تبلیغاتش درباره آدامس بود، یه آدامس جادویی …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه