آزادی و انقطاع

Program Picture

دوران شکوفایی

آزادی و انقطاع
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگار: موضوع آزادی خیلی منو به فکر انداخته بود، ندا راست میگفت خیلی از مسائل، به خصوص مسائل اخلاقی و اعتقادی، چیزایی هستن که مربوط به انتخاب آزادانه فرد میشن و نمیشه کسی رو مجبور کرد که اونا رو رعایت کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه