دوازده

دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌ای است از نويد توكّلی به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدی طی ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگی حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائی را برايتان تعريف خواهد كرد.

«دوازده» ويژه‌برنامه‌ای است از نويد توكّلی به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدی طی ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگی حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائی را برايتان تعريف خواهد كرد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه