دوازده

program picture

دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌ای است از نويد توكّلی به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدی طی ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگی حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائی را برايتان تعريف خواهد كرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه