۱۲+۱ تصمیم جدید برای سال جدید

۱۲+۱ تصمیم جدید برای سال جدید

در این برنامه که به مناسبت ایام نوروز تهیه شده در قالب ۱۳ برنامه طنزگونه، نعیم پارسی پور جوان ۱۷ ساله از اتفاقاتی که در سال گذشته برایش اتفاق افتاده می‌گوید و درس‌هایی که از این اتفاقات می‌گیرد و قول‌هایی که برای سال آینده به خودش می‌دهد.

در این برنامه که به مناسبت ایام نوروز تهیه شده در قالب ۱۳ برنامه طنزگونه، نعیم پارسی پور جوان ۱۷ ساله از اتفاقاتی که در سال گذشته برایش اتفاق افتاده می‌گوید و درس‌هایی که از این اتفاقات می‌گیرد و قول‌هایی که برای سال آینده به خودش می‌دهد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه