دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی

دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

در دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی، نمایندگانی از سراسر جهان، پیشرفت‌های جوامع بهائی خود را در میان نهاده و از تجربیات ارزشمند خویش درباره جامعه‌سازی و تحولات اجتماعی یاد کردند.

ثبت نام در خبرنامه