دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی

دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷

در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی در حیفا حدود ۱۳۰۰ نماینده از ۱۶۰ کشور جهان حضور داشتند.

ثبت نام در خبرنامه