دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران

Program Picture
دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران
آبان ۲۲, ۱۳۹۸

در دهمین نشست «تلاش برای حقوق بشر در ایران» فعالان، کارشناسان و صاحب نظران از وضعیت حقوق بشر در گذشته و حال و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه سخن گفتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه