دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران

دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران
آبان ۲۲, ۱۳۹۸

در دهمین نشست «تلاش برای حقوق بشر در ایران» فعالان، کارشناسان و صاحب نظران از وضعیت حقوق بشر در گذشته و حال و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه سخن گفتند.

ثبت نام در خبرنامه