دنیای فردای ما
اقتصاد و مشکلات اقتصادی – بخش۱
دی ۶, ۱۳۹۹
در اینکه مشکلات اقتصادی از کجا سر چشمه می‌گیرد و ریشه‌های آن کجاست اکثر اقتصاد دانان اتفاق قول دارند که کوچک‌ترین واحد اجتماع یعنی خانواده بزرگترین نقش را دارد. آشنا کردن فرزندان با مفهوم پول، چگونگی ابتیاع آن، همچنین بودجه بندی و خرج کردن پول ضروری است و این میتواند علاوه بر مدیریت پول در خانواده موجب اصلاح ساختار اقتصادی جامعه شود چرا که جامعه از به هم پیوستگی خانواده‌ها تشکیل می‌شود. درک و حل بحران‌های اقتصادی و داشتن جامعه‌ای متعارف با امنیت اقتصادی و مردمی که هدف زندگی و خوشبختی را درک کنند نیاز به استحکام بنیاد خانواده دارد.

ثبت نام در خبرنامه