دنیای تازه
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

تلویزیون، دنیای تازه‌ای که هر روز درهای خودش را به روی ما باز می‌کند. پنجره‌ای برای فرار از دنیای روزمره، برای فرار از شلوغی و هیاهوی تهران. چهارچوبی که قرار بود برای من راه فراری باشد، خودش چهارچوبی شد برای محدودتر کردن زندگی، برای نشنیدن صدای مردم کوچه و خیابان، برای ندیدن شهر من، تهران.

ثبت نام در خبرنامه