گاه‌شمار بهائی، هفته‌ چهارم آبان

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ چهارم آبان
۲۴ آبان ۱۳۹۷

– درگذشت آقا میرزا آقا ملقب به نورالدّن افنان، که مسئول تعمیرات بیت حضرت باب در شیراز بود.
– درگذشت میرزا ابوالحسن افنان، فرزند حاج ابوالقاسم افنان برادر همسر حضرت باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه