گاه‌شمار بهائی، هفته‌ سوم مهر

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ سوم مهر
۱۹ مهر ۱۳۹۷

– آغاز نخستین سفر طرازالله سمندری به عکا
– ماموریت فاضل مازندرانی: سفر به آمریکا
– حضرت عبدالبهاء در دانشگاه استنفورد
– نامه‌ ملاحسین به حضرت باب پیش از سفر حج
– ورود ملاحسین و یارانش به مقبره‌ شیخ طبرسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه