گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم خرداد ماه

گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم خرداد ماه
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

– ورود حضرت عبدالبهاء به پورت سعید در کشور مصر
– درگذشت خواجه ربیع کاشانی، مؤسس مدرسه‌ بهائی وحدت بشر کاشان و تاریخچه مختصری از مدارس بهائی و تعطیلی آن‌ها

ثبت نام در خبرنامه