گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم خرداد ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم خرداد ماه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

– ورود حضرت عبدالبهاء به پورت سعید در کشور مصر
– درگذشت خواجه ربیع کاشانی، مؤسس مدرسه‌ بهائی وحدت بشر کاشان و تاریخچه مختصری از مدارس بهائی و تعطیلی آن‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه