گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم خرداد ماه

گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم خرداد ماه
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸

– درگذشت سارا خاتون، خواهر حضرت بهاءالله (حضرت بهاءالله ص۹)
– شهادت هفت نفر از بهائیان یزد به تحریک امام جمعه (حیات حضرت عبدالبهاء ص۱۴۲)
– ورود حضرت باب به تبریز، ۲۳ روز پیش از وقوع شهادت (عهد اعلی ص۳۹۱)
– شهادت آقا محمّدرضا محمّدآبادی در شهر یزد (حیات حضرت عبدالبهاء ص۱۱۱)

ثبت نام در خبرنامه