گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم اردیبهشت ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم اردیبهشت ماه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

– زلزله‌ ویرانگر شیراز (حضرت نقطه‌ی اولی ص۳۴۹)
– قتل حاج اسفندیار عرب در سلطان‌آباد اراک (حیات حضرت عبدالبهاء ص۲۸۸)
– بازگشت حضرت باب و همراهان از سفر حج و ورود به بوشهر (حضرت نقطه‌ی اولی ص۱۴۶)
– سکونت حضرت بهاءالله در بغداد (قرن بدیع ج۲ ص۵۸)
– اشغال حظیره‌القدس طهران و تخریب گنبد آن به دست ارتش! (مقالات و رسالات در مباحث متنوعه ص۲۴۶)
– مذاکرات صلح شاهزاده مهدی قلی میرزا با نمایندگان اصحاب قلعه‌ شیخ طبرسی و نیرنگ شاهزاده (تاریخ نبیل ص۳۶۳)
-عزیمت حضرت بهاءالله و خانواده و همراهان از قریه‌ فریجات به بندر سامسون، در مسیر حرکت از بغداد به استامبول (حضرت بهاءالله ص۱۶۹)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه