گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم فروردین ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم فروردین ماه
۱۵ فروردین ۱۳۹۸

– آخرین نوروز حضرت باب در این عالم، مصادف با عید بعثت ایشان
– اقامت نوروزی حضرت بهاءالله و همراهان در مزرعه‌ وشّاش در کنار بغداد
– استقرار پیکر حضرت باب و جناب انیس در مقام اعلی
– تشکیل نخستین انجمن شور روحانی آمریکا برای تصمیم‌گیری در مورد خرید محل مناسب جهت بنای مشرق‌الاذکار شیکاگو
– شهادت ۱۸ نفر از بهائیان نی‌ریز
– عزیمت حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از رمله‌ اسکندریه به طرف نیویورک، و بازماندن شوقی ربّانی از همراهی ایشان

news letter image

ثبت نام در خبرنامه