گاه شمار بهائی، هفته دوم اسفند ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته دوم اسفند ماه
۰۹ اسفند ۱۳۹۷

– اتمام تالیف کتاب فرائد به قلم میرزا‌محمد ابوالفضائل گلپایگانی
– عزیمت حضرت باب و همراهان از جده به سمت مسقط
– ورود شیخ محمد‌‌کاظم سمندر به عکا جهت دیدار با حضرت بهاءالله
– نزول لوح رویا به قلم حضرت بهاءالله
– پایان مدت اقامت طرازالله سمندری و همراهان در عکا

news letter image

ثبت نام در خبرنامه