گاه شمار بهائی، هفته چهارم بهمن ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته چهارم بهمن ماه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

– درگذشت شیخ محمد کاظم سمندر
– شهادت حاج محمد تبریزی در مشهد
– عزیمت حضرت باب از مدینه به سوی جده
– درگذشت حسن موقر بالیوزی افنان در لندن
– ورود فاضل مازندرانی به نیویورک

news letter image

ثبت نام در خبرنامه