گاه شمار بهائی، هفته سوم بهمن ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته سوم بهمن ماه
۱۸ بهمن ۱۳۹۷

– افتتاح مشرق الاذکار ویلمِت در شیکاگو
– درگذشت آقا میرزا حسن رحمانی نوش آبادی
– درگذشت آقا سیّد عبّاس علوی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه