گاه شمار بهائی، هفته اول بهمن ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته اول بهمن ماه
۰۴ بهمن ۱۳۹۷

– پایان چهارمین دیدار طرازالله سمندری با حضرت عبدالبهاء
– مطلع شدن ملاحسین بشرویه‌ای از درگذشت استادش، سید کاظم رشتی
– درگذشت آقا سید حسن متوجه در تهران
– دستگیری و تبعید حسین بک کوچرلینسکی به سیبری توسط حکومت شوروی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه