گاه شمار بهائی، هفته چهارم دی ماه

گاه شمار بهائی، هفته چهارم دی ماه
دی ۲۷, ۱۳۹۷

– اعلان رسمی جانشینی حضرت شوقی ربانی به جای حضرت عبدالبهاء و روز ملی جوانان بهائی ایران
– شهادت جناب حجت زنجانی
– عزیمت حضرت بهاءالله و اعضای خانواده به سوی بغداد

ثبت نام در خبرنامه