گاه شمار بهائی، هفته چهارم دی ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته چهارم دی ماه
۲۷ دی ۱۳۹۷

– اعلان رسمی جانشینی حضرت شوقی ربانی به جای حضرت عبدالبهاء و روز ملی جوانان بهائی ایران
– شهادت جناب حجت زنجانی
– عزیمت حضرت بهاءالله و اعضای خانواده به سوی بغداد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه