گاه شمار بهائی، هفته دوم دی ماه

گاه شمار بهائی، هفته دوم دی ماه
دی ۱۳, ۱۳۹۷

– درگذشت سید کاظم رشتی
– سخنرانی حضرت عبدالبهاء در دانشگاه آکسفورد و دیدار با پروفسور چِینی
– قتل پنج نفر از بهائیان به دست اشرار

ثبت نام در خبرنامه