گاه شمار بهائی، هفته پنجم آذر ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته پنجم آذر ماه
۲۹ آذر ۱۳۹۷

– زادروز حسین بک کوچرلینسکی
– ورود حضرت عبدالبهاء به بندر لیورپول
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از لیورپول به مقصد لندن
– تیرباران شدن آقا ماندعلی مازگانی
– اصابت گلوله به دهان جناب قدوس در قلعه شیخ طبرسی
– شهادت میرزا یعقوب متحده

news letter image

ثبت نام در خبرنامه