گاه‌شمار بهائی، هفته‌ دوم آذر ماه

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ دوم آذر ماه
آذر ۸, ۱۳۹۷

– نخستین حبس میرزا محمد گلپایگانی مشهور به ابوالفضائل
– یوم عهد و میثاق: جانشینی حضرت عبدالبهاء پس از درگذشت حضرت بهاءالله

ثبت نام در خبرنامه