گاه‌شمار بهائی، هفته‌ دوم آذر ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ دوم آذر ماه
۰۸ آذر ۱۳۹۷

– نخستین حبس میرزا محمد گلپایگانی مشهور به ابوالفضائل
– یوم عهد و میثاق: جانشینی حضرت عبدالبهاء پس از درگذشت حضرت بهاءالله

news letter image

ثبت نام در خبرنامه