دموکراسی و نقش فرد – بخش ۳

دموکراسی و نقش فرد – بخش ۳
تیر ۱۶, ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل این سوال طرح می‌شود که آیا به افراد این اجازه داده می‌شود نقش خود را برای رسیدن به دموکراسی ایفا کنند؟

ثبت نام در خبرنامه