دموکراسی و نقش فرد – بخش ۱

Program Picture
دموکراسی و نقش فرد – بخش ۱
تیر ۲, ۱۳۹۷

افراد در دموکراسی چقدر نقش دارند؟ آیا نقش افراد به دادن رای خلاصه می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه