دموکراسی و اقتصاد – بخش ۱

دموکراسی و اقتصاد – بخش ۱
تیر ۲۳, ۱۳۹۷

آیا دموکراسی راه اقتصاد آزاد را باز می‌کند یا اقتصاد آزاد بستر دموکراسی را فراهم می‌کند؟

ثبت نام در خبرنامه