دموکراسی و اقتصاد – بخش ۱

Program Picture
دموکراسی و اقتصاد – بخش ۱
تیر ۲۳, ۱۳۹۷

آیا دموکراسی راه اقتصاد آزاد را باز می‌کند یا اقتصاد آزاد بستر دموکراسی را فراهم می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه